Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint:

Minőségi mutatók megnevezése

a 12 §. (1) bekezdés a) pontja szerintaz Eszr. 5. § (5) bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének az előfizetői szerződés létrejöttétől számított, a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában vállalt határideje napokban (egy napnál rövidebb határidő esetén órában);

a 12 §. (1) bekezdés b) pontja szerintaz  Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárításnak a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje órában kifejezve, összhangban az Eszr. 9. § (3) bekezdésében foglaltakkal;

12 §. (1) bekezdés c) pontja szerinta bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve, összhangban az Eht. 138. §-ával;

a 12 §. (1) bekezdés d) pontja szerinta szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása, százalékban kifejezve;

a 12 §. (1) bekezdés e) pontja szerinta szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén

Egyedi  szolgáltatásminőségi követelmények  internet szolgáltatáshoz a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint:

Minőségi mutatók megnevezése

Vállalt  célértékek
le/feltöltés
 [Mbit/s]

Garantált le/feltöltési sebesség a 3,5 / 0.256 Mbit/s sávszélességű Net kezdő  díjcsomaghoz

3,2 / 0.23

Garantált le/feltöltési sebesség a 7 / 0,5 Mbit/s sávszélességű Net alap  díjcsomaghoz

6,4 / 0,4

Garantált le/feltöltési sebesség a 13 / 0,7 Mbit/s sávszélességű Net alap plusz  díjcsomaghoz

11 / 0,6

Garantált le/feltöltési sebesség a 18 / 1 Mbit/s sávszélességű Net haladó  díjcsomaghoz

16 / 0,9

Garantált le/feltöltési sebesség a 23 / 1,5 Mbit/s sávszélességű Net profi  díjcsomaghoz

21 / 1,3