Szolgáltatás minőségi mutatók a 229/2008 (IX.12)Korm.rendelet alapján

 

A kábeltévé szolgáltatás minőségi mutatókeredményei 2008-ban

Megnevezés

Meghatározás

Mérési módszer

Minimál érték

Célérték

Teljesítési érték

Új hozzáférés létesítési idő

-a szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ban teljesített határideje

- a mutató az érvényes megrendelés időpontja és a létesítés időpontja között eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra

  1. Az alapadatokat az ügyfél nyilvántartási rendszer szolgáltatja

<30 nap

<14 nap

14 nap

Minőségi panasz hibaelhárítási ideje

-a minőségi panasz alapján indított hibaelhárításoknak az esetek 80%-ban teljesített határideje

  1. - a mutató a hibafelvétel és a  szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásig eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra

Az alapadatokat az ügyfél nyilvántartási rendszer szolgáltatja

<84 óra

<84 óra

68 óra

Szolgáltatás rendelkezésre állása

-a szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartamának és a teljes elvi szolgáltatási időnek az aránya

-a mutató a szolgáltatás kiesés regisztrálása és a helyreállítás között eltelt összes idő alapján kerül meghatározásra.

  1. Az alapadatokat az ügyfél nyilvántartási rendszer szolgáltatja

>95%

>98%

99.99%

Vivőszint

-az előfizetői átadási ponton ponton mért valamennyi csatorna vivőszintjének az esetek 80%-ban teljesített értéke

-a mutató az előfizetői átadási ponton mért vivőszintek mérési eredményei alapján kerülnek meghatározásra

  1. -az alapadatokat hitelesített mérőműszer szolgáltatja

>60dBuV

>60dBuV

70 dBuV

Jelszint különbség

-a szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszínt különbségek az előfizetői hozzáférési ponton végzett méréssel az esetek 80%-ban teljesített értéke

-a mutató az előfizetői átadási ponton mért jelszint különbségek mérési eredményei alapján kerül meghatározásra

  1. - az alapadatokat hitelesített mérőműszer szolgáltatja

<12 dB

<12 dB

11 dBuV

Vivő/ zaj viszony

-az előfizetői átadási ponton mért vivő/zaj viszony az esetek 80%-ban teljesített értéke

-a mutató az előfizetői átadási ponton mért  vivő/zaj viszony mérési eredményei alapján kerül meghatározásra

  1. - az alapadatokat hitelesített mérőműszer szolgáltatja

>35dB

>35dB

37 dB

Modulációs hibaarány

Modulációs hibaarányának az esetek 80%-ában teljesített értéke

- a mutató az előfizetői átadási ponton mért modulációs hibaarány eredményei alapján kerül meghatározásra
- az alapadatokat hitelesített mérőműszer szolgáltatja

>28 dB

>28 dB

31 dB

 

Internet minőségi mutatók eredményei a 2008-as évben

Megnevezés

Meghatározás

Mérési módszer

Minimál érték

Célérték

Teljesítési érték

 

Új hozzáférés
létesítési idő

- a szolgáltatáshoz
létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ban

- a mutató az érvényes
megrendelés időpontja és a
megvalósult létesítés
időpontja között eltelt
időtartam alapján kerül
meghatározásra
- az alapadatokat az
ügyfél nyilvántartási
rendszer szolgáltatja

<30 nap

<14nap

14 nap

Minőségi panasz
hibaelhárítási ideje

- a minőségi panaszok alapján
indított hibaelhárításoknak az esetek 80%-ban
teljesített határideje

- a mutató a hibafelvétel és
a szolgáltatás megfelelő
minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt
időtartam alapján kerül meghatározásra
- az alapadatokat az ügyfél nyilvántartási rendszer
szolgáltatja

<84 óra

<84 óra

22 óra

Szolgáltatás rendelkezésre állása

Tényleges időtartamának
és a teljes elvi
szolgáltatási
időnek az aránya

- a mutató a
szolgáltatás kiesés
regisztrálása és a helyreállítás között eltelt összes idő
alapján kerül meghatározásra
- az alapadatokat az ügyfél
nyilvántartási rendszer
szolgáltatja

>95%

>95%

99,9987 %

Ügyfélszolgálat bejelentkezésének arány

szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 120 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása keretében havi átlagban az ügyfélszolgálatra érkező hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül ügyintéző bejelentkezését is biztosított hívások.

>95%

>95%

 


Garantált (átlagosan elvárható) feltöltési sebességek sávszélességenként:

 

512/96 kbps

85,6

Kbps

0,91 %

1536/128 kbps

124,8

Kbps

0,98 %

3096/384 kbps

421,6

Kbps

1,10 %

5120/512 kbps

526,4

Kbps

1,03 %

8192/768 kbps

773,6

 

1,01 %

 

 

 

0,91 %

 

 

 

 

Garantált (átlagosan elvárható) letöltési sebességek sávszélességenként:

 

512/96 kbps

540

Kbps

1,05 %

1536/128 kbps

1431

Kbps

0,93 %

3096/384 kbps

2859

Kbps

0,92 %

5120/512 kbps

5062

Kbps

0,99 %

8192/768 kbps

7797

Kbps

0,95 %

 

 

A helyhez kötött telefon szolgáltatás minőségi mutatók teljesített értékei 2008-ban

Minőségi mutató megnevezése

Meghatározás

Mérési eljárás

Minimál érték

Célérték

Teljesítési érték

A szolgáltatáshoz való hozzáférés létesítésének vállalási határideje

- a szolgáltatáshoz létesített új
hozzáféréseknek, az esetek 80%-ban teljesített határideje megkezdett naptári napban

- a mutató az érvényes megrendelés időpontja és a megvalósult létesítés időpontja között eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra - az alapadatokat az ügyfélnyilvántartó rendszer szolgáltatja

<30 nap, amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés másképpen nem rendelkezik

<30 nap

15 nap

Minőségi panasz hibaelhárítási ideje

- a minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításoknak az esetek 80%-ban teljesített határideje

- a mutató a hibafelvétel és a szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt időtartam lapján kerül meghatározásra- az alapadatokat az ügyfélnyilvántartó rendszer szolgáltatja

< 72 óra

< 72 óra

0 óra

Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje

- a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ban teljesített határideje

- a mutató a kiállított számlát érintő számlapanasz szolgáltató általi fogadása és a válaszlevél küldése között eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra - az alapadatokat az iktató rendszer szolgáltatja

< 30 nap

< 30 nap

0 óra

Szolgáltatás rendelkezésre állása

- a szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartamának és a teljes elvi szolgáltatási időnek az aránya

- a mutató a szolgáltatás kiesés regisztrálása és a helyreállítás között eltelt összes idő alapján kerül meghatározásra - az alapadatokat az ügyfélnyilvántartó rendszer szolgáltatja

>95%

>95%

99,99%

Sikertelen hívások aránya hálózaton belülre és kívülre irányuló hívásoknál

a sikertelen hívások és az adott időtartamban kezdeményezett összes hívások aránya

A mutató teszthívások segítségével, a sikertelen hívások száma alapján kerül meghatározásra - az alapadatokat dedikált mérési rendszer szolgáltatja

<2,7 %

< 2,7 %

2,45 %

Hívás felépítési ideje

- az az időtartam, amely alatt az összeköttetés felépül

- a mutató teszthívások segítségéve • a híváshoz szükséges információ elküldése és ,-. válasz, vagy foglaltsági jelzés között eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra - az alapadatokat dedikált mérési rendszer szolgáltatja

<12mp

<12mp

7,12 mp

Kezelő, hibabejelentő válaszideje

A hibafelvevői munkahelyekre beérkezett hívások 75%-ban teljesített együttes válaszidő

- a mutató teszthívások segítségével, a híváshoz szükséges információ elküldése és a kezelő, hibafelvevő személyes bejelentkezése között eltelt időtartam alapján kerül meghatározásra - az alapadatokat a szolgáltató call centere szolgáltatja

120mp

120mp

100 %