Telefon csomag akció:

Kábeltv+ telefon 4850 Ft/hó-tól.


Digitális csomag akció:

HBO Pak 1700 Ft/hó
HBO Max Pak 2000 Ft/hó

 

Az árak szolgáltatástól függően 12 illetve 18 hónap hűségidő vállalása esetén érvényesek!

Az akciós díj nem tartalmazza a telefoncsomag forgalmi díját.

 

Akciós részvételi  feltételek

Az akciós csomag ajánlat 2010.március 1-től új és meglévő egyéni előfizetőink részére érvényes bármely felsorolt csomag megrendelése esetén. Az akciós havidíjat megrendeléstől számított 12, 18 illetve 24 hónapig biztosítjuk, minden csomagra vonatkozó előfizetői jogviszony folyamatos fenntartása mellett. A feltüntetett telefon szolgáltatás alap díja a telefon szolgáltatás forgalmi díját nem tartalmazza.

Egyéb feltételek:

  1. az akció Biatorbágy, Herceghalom és Pilissientkereszt Biatorbágyi Kábeltv Kft szolgáltatásával ellátott területről érkező új vagy meglévő egyéni előfizetők megrendelésére érvényes,
  2.  amelyek az akció visszavonásáig hiánytalanul megérkeznek, és teljesítésük előtt a távközlési szolgáltató részéről sem merül fel egyéb akadály - ilyen lehet különösen, de nem kizárólag a 30 napot meghaladó tartozás a távközlési szolgáltató felé vagy olyan technikai probléma, amely az akciós időszakban nem orvosolható; továbbá azon ügyfeleinkre vonatkoznak, akik érvényes és hatályos, díjhátralék-mentes előfizetéssel, üzemben tartási szerződéssel rendelkeznek.
  3. A kiszolgálás a kiépítés sorrendjében történik.
  4. a jelen árlistában szereplő bármely szolgáltatásunk megrendelése esetén a hűségidőszak a szolgáltatás aktiválásának napjától számított 12, 18 illetve 24 hónapig tart.

Az akció igénybevétele egyidejűleg jelen részvételi feltételek elfogadását is jelenti. A Biatorbágyi Kábeltv Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy az akció tartalmát, jelen részvételi  feltételeket, valamint az akció időtartamát kártérítési kötelezettség illetve előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse, módosítsa, illetve az akciót felfüggessze, vagy megszüntesse. A Biatorbágyi Kábeltv Kft a hatályos jogszabály által lehetővé tett mértékig felelősségét az akcióval és jelen részvételi feltételekkel kapcsolatosan kizárja. Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért Biatorbágyi Kábeltv Kft felelősséget nem vállal. Jelen Akcióra a magyar jog előírásai az irányadóak. Az előfizetői szerződésre, szolgáltatási feltételekre vonatkozóan jelen részvételi feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Biatorbágyi Kábeltv Kft Általános Szerződési Feltételei változatlanul érvényben maradnak. Az adatok kezelése és védelme a Biatorbágyi Kábeltv Kft az akcióban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen részvételi feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és regisztráló tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel. Az adatok az adat tulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos az adatvédelmi és elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.
Az akció lejárta után normál csomagárak lesznek érvényesek.
Kilépés az akcióból:
Az előfizető a vállalt kedvezményes időszak alatt megszüntetheti akciós előfizetését, azaz kiléphet az akcióból. Ebben az esetben az előfizető köteles megfizetni az akcióban igénybevett, a szolgáltató által elengedett havi és egyszeri díjakat (KTV ASZF 17.6. pontja)
Az akcióban való részvétel feltétele, hogy az előfizető vállalja az akciós feltételeket.